21.2.2010

Tunneäly (emotional intelligence)

Luin varmaan tunneälystä ensimmäisen kerran Anna-lehdestä, joskus 5-10 vuotta sitten. Se jäi jotenkin alitajuntaan, vaikken ole sen jälkeen kuin joskus muistanut, että sellaista on.

Luonnollisesti pidin selvänä, että itselläni sellaista ilman muuta on (vitsi). Vakavasti puhuen toivon, että itselläni sitä on. Sekin varmaan ilmenee ainoastaan, jos henkilö itse niin haluaa.

Googlettamalla sanan "tunneäly" sen syntyvuodesta saa ainakin tämän:

(City lehti 1/2005 /Mikael Saarinen, tunneälytutkija PsL.)

"Tunneäly-käsitteen kerrotaan syntyneen Yalen psykologian professori Peter Saloveyn ja hänen kollegansa John Mayerin maalatessa olohuonetta vuonna 1987"

... ja edelleen

"Miehet päättivät tuolloin lähteä määrittelemään ja mittaamaan uutta tunteisiin liittyvää älykkyyden osa-aluetta, jota tavanomaiset älykkyystestit eivät mitanneet, mutta josta ajattelijat jo Aristoteleesta alkaen olivat kirjoittaneet. Vuonna 1990 julkaistiin ensimmäiset tutkimustulokset, joiden mukaan tunneäly tosiaan erotteli selvästi ihmisiä mm. tunteiden tunnistamisessa ja emotionaalisten kysymysten ratkaisemisessa".

"Tunneälystä on olemassa erilaisia teorioita ja määritelmiä, mutta tieteelliseen tutkimuksen näkökulmasta tunneäly nähdään joukkona tunteisiin liittyviä kykyjä ja taitoja, joita tulee pystyä mittaamaan luotettavasti. Mayerin ja Saloveyn tunneälyteoria ja kykytesti MSCEIT jakaantuvat neljään osa-alueeseen:

1.tunteiden havaitseminen
2.ajattelun tunneperäinen tukeminen,
3.tunteiden ja tunnetiedon ymmärtäminen
4.tunteiden säätely ja hallinnoiminen.

Eli näenkö tunteita ympärilläni, saanko tunnereaktioista ajattelullani otetta, ymmärränkö tunteiden dynamiikkaa ja kykenenkö vaikuttamaan tunteisiin?"


* * *

Vaikka monille ja myös itselleni tulee heti ärsyttävä olo, kun puhutaan mittaamisesta ja testeistä, jo tuossa pelkässä jäsentelyssä on ideaa.

Asiaa voi käsitellä kukin omalla tavallaan, mittailematta ja vertailematta. Luulen, että mitä enemmän asiasta lukee itsekseen, sitä parempi käytännön soveltamisessa.

Tunneälyä (emotional intelligence) voi minusta toteuttaa noin ohimennen, sen verran kuin tarpeelliseksi näkee. Varmaan helpommin sanottu kuin tehty.

* * *

Lisää netistä poimittuja pointteja:

- Käytännössä tunneäly on arkijärkeä, joka saa asiat luistamaan sekä kotona että sen... Marja Kokkosen mukaan vähäinen tunneäly on myös terveysriski...(www.mtv3.fi)

- Tunneälyllä (EQ) tarkoitetaan sosiaalista kykyä, jonka avulla ihminen ymmärtää itseään sekä ympäröivää maailmaa. Mitä korkeampi tunneäly ihmisellä on...(www.kandidata.fi)

- Tunneäly näkyy työpaikoilla siten, että asiat sujuvat ja ihmissuhteet ovat luontevia. Vuorovaikutuksessa ei tarvitse olla vain järkitasolla, vaan voidaan...(oppiminen.yle.fi)

- Tunneäly on taito säädellä omia ja toisten tunteita, taitoa ymmärtää ja analysoida tunne-elämää, taito käyttää tunteita ajattelun apuna ja tunteiden nimeämisen ja tunnistamisen taito. (Lähde: Goleman, D 1997. Tunneäly, lahjakkuuden koko kuva)

- Tunneäly auttaa myös jaksamaan. Tunnekyvyt ovat kykyjen kykyjä, vasta niiden hallinta avaa mahdollisuudet muiden kykyjen harjoittamiseen... (www.operosus.fi)

- Tunneäly on eräs älykkyyden muoto ja siten laajempi käsite kuin tunne tai tunteellisuus. Tunneälyn kokonaismäärä on miehillä ja naisilla suurinpiirtein sama... (oppiminen.yle.fi)

* * *

Tähän voikin sopivasti lopettaa ja seuraavan kerran palata asiaan, kun on lukenut enemmän asiasta. Mielenkiintoiselta vaikuttaa.

Tiedän kuitenkin, että Amerikan lisäksi Suomessakin tunneäly on otettu vahvasti oppimisen apuvälineeksi, siitä on jopa verkkokursseja. Itselleni riittää, että luen hyvän perusteoksen ja yritän soveltaa sitä elämääni.

Helsinki 21.2.2010
Sininen rooli

Ei kommentteja: